Afdruk

volgens § 5 Telemediawet

 

Naam en adres van het bedrijf:

Prof. Dr. med. Uwe Nixdorff
Internist, cardioloog, sportarts
Europese cardioloog
Specialist fysieke fitheid
(Cooper Instituut, Dallas/Texas, VS)

Luise-Rainer-Straße 6-10
40235 Düsseldorf
Duitsland
Tel: 0211 838 628 50

 

Directeur: Prof. Dr. Uwe Nixdorff
Geregistreerd kantoor van het bedrijf: Düsseldorf
Handelsregister: HRB 72849
BTW-nr.: DE 256047729

 

Prof. Nixdorff oefent zijn beroep uit in overeenstemming met de professionele gedragscode van de North Rhine Medical Association; hij is lid van de North Rhine Medical Association. De beroeps- en specialistentitels zijn afkomstig uit Duitsland.

 

Disclaimer:

 1. Beperking van aansprakelijkheid

  De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De aanbieder is echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website is op eigen risico van de gebruiker. Bijdragen die met naam worden aangeduid geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de aanbieder. Het loutere gebruik van de website van de aanbieder vormt geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder.

 2. Externe links

  Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de aansprakelijkheid van de respectieve beheerders. Toen de externe links voor het eerst werden gemaakt, heeft de aanbieder de externe inhoud gecontroleerd op eventuele juridische overtredingen. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen zichtbaar. De aanbieder heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als zijn eigen inhoud overneemt. Een voortdurende controle van deze externe links is zonder concrete aanwijzingen van rechtsovertredingen niet redelijk voor de aanbieder. Als er echter wetsovertredingen bekend worden, worden dergelijke externe links onmiddellijk verwijderd.

 3. Auteursrecht en naburige rechten

  De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en aanverwante wetgeving. Voor elk gebruik dat niet is toegestaan volgens het Duitse auteurs- en aanverwante recht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende vereist. Dit geldt in het bijzonder voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Ongeoorloofde reproductie of overdracht van afzonderlijke inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan en strafbaar. Alleen het maken van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik is toegestaan. De weergave van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

 4. Speciale gebruiksvoorwaarden

  Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de bovengenoemde nummers 1. tot en met 4., wordt dit uitdrukkelijk aangegeven op de desbetreffende plaats. In dat geval gelden de speciale gebruiksvoorwaarden voor het betreffende individuele geval.

  Bron: www.Juraforum.de - Juridisch portaal met zoekfunctie voor advocaten

Aansprakelijkheid: Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn uitsluitend de beheerders van die pagina's verantwoordelijk.

 

 

nl_NLDutch