Privacybeleid

1. algemeen

De volgende informatie geeft een overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Wanneer u deze website gebruikt, kunnen er verschillende persoonlijke gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.


2. verwijzing naar de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is het bedrijf dat staat vermeld in de Afdruk van deze website gespecificeerd. 


Vertegenwoordigd door onze functionaris voor gegevensbescherming:
De heer Daniel Rankl
Rankl Consulting
Egger Str. 49, 94526 Metten
Telefoon: +49 (0)991/28069817


De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.


3. opslag van toegangsgegevens in serverlogbestanden

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. We slaan alleen toegangsgegevens op in zogenaamde serverlogbestanden, zoals de naam van het opgevraagde bestand, de datum en tijd van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en om ons aanbod te verbeteren en laten ons niet toe om conclusies te trekken over uw persoon.

a. Verwerkte gegevens
Telkens wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt het systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang krijgt. De volgende gegevens worden verzameld:

  • Browser type en versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Website vanwaar het systeem van de gebruiker toegang krijgt tot onze website
  • Website waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft via onze website
  • Hostnaam van de computer die toegang krijgt
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

De bovengenoemde gegevens worden opgeslagen in de zogenaamde logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker verwerkt.

b. Doeleinden van de gegevensverwerking
De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te garanderen, de website te optimaliseren en de veiligheid van ons systeem te waarborgen. Er vindt geen evaluatie van de gegevens plaats.

c. Wettelijke basis
De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De bovengenoemde doeleinden vertegenwoordigen ook onze legitieme belangen in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO bij de verwerking van gegevens.

d. Openbaarmaking aan derden
De persoonlijke gegevens die op deze website worden verwerkt, worden niet doorgegeven aan derden.

e. Gegevensverwijdering en bewaartermijn
De persoonlijke gegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is.
De gegevens worden maximaal 7 dagen in logbestanden opgeslagen. Opslag na deze periode is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat een toewijzing van de bellende klant niet meer mogelijk is.

f. Recht van bezwaar en annulering
De bovengenoemde gegevensverwerking is absoluut noodzakelijk voor het aanbieden van de website. Er is daarom geen recht op bezwaar in dit verband.


4. gegevensverzameling om contact op te nemen
Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via e-mail en/of formulieren). Welke gegevens worden verzameld, hangt af van de inhoud van uw e-mail of de informatie die u in de formulieren verstrekt. Het verstrekken van een geldig e-mailadres is noodzakelijk om uw vraag te kunnen beantwoorden. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens uitsluitend om uw aanvraag te verwerken. Nadat uw aanvraag volledig is verwerkt, worden uw gegevens geblokkeerd voor verder gebruik. Als opslag niet langer nodig is, worden de verzamelde persoonlijke gegevens gewist. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO.


5. koekjes
Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en worden bewaard door de browser van de gebruiker.
We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de aanroepende browser kan worden geïdentificeerd, zelfs nadat een pagina is gewijzigd.
Sommige van de cookies die we gebruiken, worden aan het einde van de browsersessie verwijderd, d.w.z. nadat u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat om uw browser te herkennen wanneer u ons de volgende keer bezoekt (permanente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.


Wettelijke basis
De wettelijke basis voor het gebruik van cookies is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.


Doel van de gegevensverwerking
Het doel van het gebruik van cookies is om het gebruik van de website te vereenvoudigen. De volgende functies van de website vereisen de herkenning van bezoekers door het gebruik van cookies:


Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Inc (www.google.de). Google (Universal) Analytics gebruikt methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres voor verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser als onderdeel van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
U kunt het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Als alternatief voor de browser-plugin kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt op deze website. Er wordt dan een opt-out-cookie op uw eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

De bovengenoemde doeleinden van gegevensverwerking vormen ook ons gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO.


Duur van opslag, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
Cookies worden opgeslagen op de computer van de websitegebruiker en gegevens worden van daaruit doorgestuurd naar ons systeem. De gebruiker heeft controle over het gebruik van cookies. De overdracht van cookies kan worden uitgeschakeld of beperkt in de instellingen van de internetbrowser. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd. Als cookies worden verwijderd, is het mogelijk dat delen van de website niet meer zonder beperkingen kunnen worden gebruikt.


6. rechten van de betrokkene

a. Intrekking van toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

b. Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In het geval van overtredingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokken persoon het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbeschermingswetgeving is over het algemeen de commissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

c. Informatie, blokkering, verwijdering, correctie, beperking van gegevensverwerking
In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens en beperking van de verwerking. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen over het onderwerp van persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat is vermeld in het impressum.

d. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch haalbaar is.


7. SSL- of TLS-codering
Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-encryptie. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.
Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.


8. bezwaar tegen reclamemails
Het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is hierbij verboden. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

Status: april 2018

nl_NLDutch